53%

پاورپوینت تریاژ بيمارستانی به روش ESI

15,000 تومان 7,000 تومان
محصول حاضر پاورپوینت تریاژ بيمارستانی به روش ESI است که در 115 اسلاید تقدیم شما عزیزان می شود. فهرست عناوین:…
63 فروش
خرید محصول

پاورپوینت تریاژ بیماران در بیمارستان

5,000 تومان
محصول حاضر پاورپوینت تریاژ بیماران در بیمارستان است که در 58 اسلاید تقدیم شما عزیزان می شود. فهرست عناوین: مفاهیم…
17 فروش
خرید محصول

پاورپوینت تریاژ

5,000 تومان
محصول حاضر پاورپوینت تریاژ است که در 38 اسلاید تقدیم شما عزیزان می شود. فهرست عناوین: انواع ترياژ – چهار…
27 فروش
خرید محصول

پاورپوینت کارگاه تریاژ ESI

5,000 تومان
محصول حاضر پاورپوینت کارگاه تریاژ ESI است که در 117 اسلاید تقدیم شما عزیزان می شود. فهرست عناوین: تاریخچه -…
29 فروش
خرید محصول

پاورپوینت تریاژ بیمارستانی

5,000 تومان
محصول حاضر پاورپوینت کارگاه آموزشی تریاژ بیمارستانی است که در 41 اسلاید تقدیم شما عزیزان می شود. فهرست عناوین: اهداف…
31 فروش
خرید محصول

پاورپوینت کارگاه آموزشی تریاژ

5,000 تومان
محصول حاضر پاورپوینت کارگاه آموزشی تریاژ پرسنل اورژانس بیمارستانهای دانشگاهی است که در 70 اسلاید  تقدیم شما عزیزان می شود.…
24 فروش
خرید محصول

پاورپوینت نقش ترياژ در حوادث غير مترقبه

5,000 تومان
محصول حاضر پاورپوینت نقش ترياژ در حوادث غير مترقبه است که در 20 اسلاید تقدیم شما عزیزان می شود. فهرست…
22 فروش
خرید محصول

پاورپوینت پروتکل تریاژ تلفنی

5,000 تومان
محصول حاضر پاورپوینت پروتکل تریاژ تلفنی است که در 43 اسلاید شما عزیزان می شود. فهرست عناوین: برخورد پرستار تریا…
28 فروش
خرید محصول

پاورپوینت دستورالعمل تریاژ در بلوک زایمان

5,000 تومان
محصول حاضر پاورپوینت دستورالعمل تریاژ در بلوک زایمان است که در 31 اسلاید تقدیم شما عزیزان می شود. فهرست عناوین:…
23 فروش
خرید محصول